Group Facebook "Giúp nhau mùa dịch": tất cả vì bệnh nhân thân yêu

Group Facebook "Giúp nhau mùa dịch" giúp các bạn đang hoạt động trong ngành y tế như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thời gian nhàn rỗi, có thể hỗ trợ bệnh nhân từ xa hoặc tại nhà...

Thành viên ghi danh và giới thiệu khả năng hỗ trợ của mình để dân chúng có thể tiếp cận và yêu cầu giúp đỡ. Các dịch vụ này có thể miễn phí hoặc tính phí công lao động đặc biệt.

Tất cả vì bệnh nhân thân yêu.

0 Nhận xét